Kasvublogi

Kiinnostaako liiketoiminnan kasvattaminen? Tutustu tarjontaamme progrowth.fi tai anna meille palautetta info@progrowth.fi.

 

 

Hyvinvoiva henkilöstö mahdollisti huikean kasvun - Visma Tampuurin tarina

maanantai 9. marraskuuta 2020

Software From Finland 2021 -koulutusohjelmassa mukana oleva Visma Tampuuri onnistui luomaan niin hyvän työskentely-ympäristön, että yritys kasvoi pokkeusoloissakin huimaa vauhtia.


Software From Finland 2021 -koulutusohjelma kokoaa yhteen reilut kaksikymmentä avainhenkilöä noin 15 kasvuhaluisesta ohjelmistoyrityksestä. Ohjelman tähtää myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen ja siinä käydään läpi ohjelmistoyrityksen kansainvälistämiseen liittyvät oleelliset seikat.

Heti koulutusohjelman alussa pureuduttiin yrityksen kasvattamiseen ja kasvustrategian luomiseen. Päivän ennakkotehtävänä oli jakaa muille jokin inspiroiva kasvutarina, josta jokainen voisi oppia jotakin. Toimitusjohtaja Juha Raitanen Visma Tampuurista toi oman yrityksensä huikean kasvutarinan, jossa erittäin isossa roolissa on ollut henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen turvaaminen. Tarina on pitkä mutta ehdottomasti lukemisen arvoinen!

Kuuntelu on oleellista

Töissä vietetään kolmannes arjesta ja suurin osa valveillaoloajasta – työkavereiden parissa vietetään siis enemmän aikaa kuin oman perheen kanssa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että töissä on hyvä olla. Kaikki lähtee hyvästä johtamisesta; jokaisella on oikeus tulla johdetuksi hyvin. Henkilöstön hyvinvointi näkyy myös viivan alla ja liiketoiminnan mittareissa. Hyvinvoiva ihminen tekee työnsä laadukkaasti. 

Viisaus ei asu yksin johtoryhmän päässä vaan asiantuntijoissamme. Siksi on tärkeä kuulla, mitä he pohtivat asioista. Jo ennen koronaa aloimme kartoittaa työntekijöidemme kuulumisia HR:n ja toimitusjohtajamme Juha Raitasen pitämissä säännöllisissä keskustelutuokioissa. Keskusteluita on jatkettu jokaisen tampuurilaisen kanssa vuonna 2020, ja aiomme jatkaa niitä tulevaisuudessakin.

Keskustelutuokioilla halusimme madaltaa hierarkiaa ja tuoda johtoa lähemmäs työntekijöitä. Samalla keskustelut antavat meille mahdollisuuden tutustua porukkaan, kuulla heidän ajatuksiaan ja luoda kaikkiin sellaiset suhteet, että yhteistyön tekeminen on mahdollisimman helppoa.  Johdon näkökulmasta keskustelut ovat olleet hyvä mahdollisuus kuulla ihmisten ajatuksia, sillä tosi pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys sille, miten töissä viihdytään. Kun keskustelemme kaikkien kanssa säännöllisesti, voimme vaikuttaa viihtyvyyteen yksilötasolla.

Työ ja vapaa-aika sopivat yhteen

Yksi vahvuuksistamme on mahdollisuus työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Tämä on näkynyt meillä myös koronan aikana: olemme pyrkineet löytämään keinoja siihen, miten poikkeusoloissakin saa parhaalla mahdollisella tavalla järjestettyä niin työ- kuin siviilielämän. 

Meillä etätyökomennus annettiin koko firmalle etupainotteisesti, ja olimme varmistaneet jo helmikuussa, että kaikilla tampuurilaisilla on etätyövalmiudet kunnossa. Samoin lisäsimme sisäistä viestintää ja otimme käyttöön päivittäiset tiimipalaverit ja yhteiset virtuaaliset kahvitauot. Lisäksi HR ja esimiehet ovat tiivistäneet yhteistyötä entisestään; näin olemme voineet varmistaa, että tiedämme, mitä meidän porukalle kuuluu ja miten ihmiset voivat. 

Viestimme kevään aikana ahkerasti myös siitä, että on ollut täysin ok auttaa lapsia koulunkäynnissä ja että lasten läsnäolo saa näkyä myös kokouksissa, eikä asiasta tarvitse ottaa turhia paineita. Työn ja yksityiselämän jonkinasteinen sekoittuminen on ollut nyt uudenlaista elämää, johon meidän jokaisen on pitänyt sopeutua. Tärkeintä onkin ollut se, että olemme yhdessä yrittäneet selvitä tästä poikkeuksellisesta ajasta mahdollisimman hyvin. 

Muutakin kuin töitä

Koska etätyöskentely saattaa asiantuntijaorganisaatiossa olla hyvin intensiivistä, olemme muistuttaneet aktiivisesti ja esimerkkien kautta taukojen tärkeydestä ja siitä, että muistettaisiin tehdä muutakin kuin töitä. Kannustamme koko henkilöstöä pitämään huolta työkavereista ja läheisistä, olemaan aktiivisesti yhteydessä toisiin ja avaamaan suunsa heti, jos kaverin jaksaminen tai vointi mietityttää. 

Tiiviin työnteon vastapainoksi olemme halunneet piristää työntekijöitämme ja nostaa fiilistä pienillä huomionosoituksilla, ja tampuurilaiset ovatkin saaneet kotiin niin t-paitoja kuin jäätelölahjakorttejakin. Lisäksi järjestimme koko henkilöstölle yhteisen kesän aloituksen, jolloin kotikonttoreilla nautittiin itse valituista tarjoiluista ja stand up -esityksestä. Monet tiimit ovat pitäneet myös vapaamuotoisia virtuaalisia illanviettoja.  

Huomio perehdytykseen

Kevään poikkeusaika ei hidastanut Visma Tampuurin rekrytointitahtia: meille on palkattu kevään ja kesän aikana yli 10 uutta työntekijää. Kaikki uudet työntekijät perehdytettiin etänä, ja perehdytyksistä saatu palaute on ollut erittäin kiittävää. On ollut hienoa huomata, että uudetkin työntekijät tuntevat nopeasti kuuluvansa porukkaan, vaikkeivät ole kertaakaan tavanneet kollegoitaan livenä!

Muutenkin olemme panostaneet perehdytyksiin sekä laadun että kattavuuden osalta. Meillä jokaiselle uudelle työntekijälle järjestetään keskustelut toimitusjohtajan, johtoryhmän ja muiden avainhenkilöiden kanssa heti Tampuuri-uran alkutaipaleelle. Näin varmistamme, että uusille henkilöille muodostuu kattava kuva toiminnastamme ja tavoitteistamme ja he pääsevät tutustumaan monipuolisesti kollegoihinsa ympäri talon. 

Olemmekin saaneet uusilta työntekijöiltä aivan huikeaa palautetta. On hienoa kuulla, että olemme voineet poikkeusaikanakin tarjota monille parhaan perehdytyksen, mitä he ovat koskaan saaneet. Monet ovat myös kehuneet Visma Tampuurin olevan paras työnantaja, mikä heillä on koskaan ollut. Tämä tietysti lämmittää ja tuo varmuuden siitä, että teemme aivan oikeita asioita. 

Yhteishenki ja avoimuus

Olemme panostaneet paljon yhteishengen rakentamiseen ja sisäiseen viestintään. Kannustamme koko henkilöstöämme avoimuuteen ja kehotamme puhumaan: meillä ei ole asioita, joita ei voitaisi ottaa puheeksi. Meillä hankalia aiheita ei pelätä eikä väistetä, vaan niihin tartutaan rohkeasti ja ajoissa silloin, kun asiat ovat vielä pieniä. Silloin ne ovat myös helppoja käsitellä.  

On tärkeää, että asiat käsitellään inhimillisesti ja reilusti, ketään nolaamatta. Meille on erityisen tärkeää, että vaikka välillä vastaan tulisi vaikeitakin juttuja, hoidamme hommat niin, että yhteistyö onnistuu jatkossakin, eikä ketään jätetä yksin vaikeiden asioiden kanssa. Muutenkin korostamme henkisen turvallisuuden kokemusta: meillä jokainen saa olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi sellaisenaan, omana itsenään. Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, toisesta välittäminen, ystävällisyys ja muista huolehtiminen ovat asioita, joita vaalimme. 

Työntekijöiltä tuleva palaute on meille ensiarvoisen tärkeää ja jos se suinkin on mahdollista, kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Esimerkiksi henkilöstöetujen kehittäminen tehdään meillä kartoittamalla henkilöstöltä säännöllisesti, mikä heille on oikeasti merkityksellistä. Ylipäänsä meillä ollaan avoimia ja vastaanottavaisia uusille ehdotuksille ja ideoille. Tämä on myös asia, jota tampuurilaiset tuntuvat arvostavan. 

Uskon, että avoin ja muita arvostava ilmapiiri sekä yhteinen halumme onnistua ja saada hienoja asioita aikaan, tekee Visma Tampuurista upean työyhteisön. Mielestäni kulunut kevät on ollut myös konkreettinen todiste siitä, että hyvinvoiva henkilöstö ja liiketoiminnallinen menestys sekä kasvu todella kulkevat käsi kädessä. Uskon, että Visma Tampuurin toimintatavat pystyy helposti siirtämään muihinkin yrityksiin ja kannustan lämpimästi sitä kokeilemaan!

Visma Tampuurissa on 90 työntekijää, ja sen liikevaihto oli vuonna 2019 10,4 M euroa. Keväällä 2020 Visma Tampuurilla tehtiin ennätystulosta poikkeusajasta huolimatta: liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 19 % ja kannattavuus huikeat 72 %. Samaan aikaan henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuminen ovat mittausten ja kyselyiden mukaan erinomaisella tasolla. 


Koulutus kirkasti fokuksen - Riihisoft tähtää maailmalle

keskiviikko 12. elokuuta 2020

​​​​​​​

Jouko Kukon luotsaama Riihisoft on suomalainen ohjelmistotalo, joka on toistaiseksi toiminut pääosin Suomen markkinoilla. Riihisoftilla on kehittämänsä Riihi DMA (Riihi Device Management from Azure) päätelaitehallintapalvelun myötä tähtäin myös kansainvälisillä markkinoilla. Kun Jouko kuuli Ohjelmisto- ja e-business ry:n kautta syksyllä 2019 käynnistyvästä Software From Finland -koulutusohjelmasta, hän tarttui heti tilaisuuteen. ”Meillä ei ollut vielä juurikaan kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta, mutta tiesimme, että päätelaitehallintapalvelumme kanssa sinne pitäisi lähteä. Halusimme tehdä pohjatyöt ensin kunnolla. Siinä mielessä tämä koulutus tuli juuri sopivaan aikaan”, Jouko Kukko kertoo.

Riihisoft on ohjelmistotalo, joka keskittyy Microsoft-pohjaiseen ohjelmistokehitykseen. Asiakkaina on suomalaisia, kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä sekä suomalaisia IT-palveluja tarjoavia ketjuyrityksiä. Jouko Kukon mielestä Software From Finland -koulutus antoi hyvän käsityksen siitä, mitä kansainvälistyminen vaatii ja mitä osa-alueita Riihisoftin pitäisi erityisesti kehittää onnistuakseen siinä. Fokus kirkastui. Erityisen arvokkaita olivat Jouko Kukon mielestä muiden osallistujien kanssa käydyt keskustelut. ”Yhteisissä keskusteluissa oppi aina toisilta jotakin, sillä yritykset olivat vähän eri vaiheissa ja yksi oli ehtinyt jo kokeilla yhtä ja joku toinen toista. Kokemusten jakaminen oli todella hyödyllistä.” 

Riihisoftilla oivallettiin heti, että ohjelmaan on hyvä lähettää yrityksestä kaksi osallistujaa. ”Koulutuksessa esiin tulleita asioita olisi ollut huomattavasti vaikeampi saada eteenpäin, jos se olisi ollut vain yhden ihmisen varassa. Muiden sitouttaminen kehittämiseen olisi vaatinut enemmän ponnistelua, eikä tietämys olisi kasvanut yhtä paljon kuin nyt, kun meitä oli paikalla useampi.” 

Riihisoftilla tiedetään nyt aika lailla, miten heidän kannattaa mennä kansainvälisille markkinoille. Tiedetään, että markkina pitää tuntea jo etukäteen hyvin, että jonkun pitää antaa yritykselle selkeät kasvot ja olla jälleenmyyjien käytettävissä aina, kun on tarvis. Koulutuksessa tuli selväksi, että onnistuminen vaatii paljon työtä mutta ei ole mahdotonta, kun suunnitelma on hyvä ja tuote tai palvelu kunnossa. Sitten vaan hihat ylös ja töihin! 

Seuraava Software From Finland -koulutusohjelma käynnistyy lokakuussa 2020. Haluatko mukaan?  

RekryKoulutus täydensi osaamista ja tuotti työpaikan

torstai 6. elokuuta 2020

”Tämä on just se, mitä tarvitsen”, Jonna Erämaa ajatteli, kun näki TE-toimiston sivuilla ilmoituksen ICT-alan myynti- ja markkinointitehtäviin tähtäävästä RekryKoulutuksesta. Myyntityö oli Jonnalle tuttua, mutta jotakin uutta näkökulmaa työhön Jonna kaipasi. Hänellä oli myös tarve löytää työpaikka, sillä edellinen projektityö oli alkanut hiipua, eikä laskutettavia työtunteja enää kertynyt riittävästi. ”Olin hakenut töitä jo jonkin aikaa, mutta tuntui, että jään aina haastatteluissa kakkoseksi tai kolmoseksi. Neljän lapsen äitinä minulla ei ole työkokemusta niin paljon kuin iän puolesta voisi olla, ja haastatteluvaiheessa ohi menevät ne, jotka ovat olleet minua pidempään töissä”, Jonna kertoo.

RekryKoulutukseen hakeudutaan työvoimaviranomaisten kautta, ja koulutuksen järjestäjä valitsee esihaastattelujen perusteella osallistujat haastattelukierrokselle. Haastatteluissa on mukana koulutuksen järjestäjä ja se yritys, johon kouluttaja pitää hakijaa sopivana kandidaattina. Lopullisen valinnan tekee aina yritys, ja jokaisella koulutuksessa aloittavalla on siis valmiina”oma” yritys, jossa hän suorittaa työssäoppimisjakson ja johon hän toivottavasti ohjelman päätteeksi rekrytoituu.

Haastattelukierros on hektinen, ja hakijoilla voi olla monta haastattelua samanakin päivänä. Jonna koki silti, että tämä haastatteluvaihe oli sujuva ja kaikki eteni helposti. ”Kävin kahdessa haastattelussa. Ekassa tunsin, että paikka ei ollut ihan sitä, mitä hain, eivätkä henkilökemiatkaan natsannet täysin. Toisessa haastattelussa taas tiesin heti, että tähän firmaan ja tämän henkilön työkaveriksi haluan ehdottomasti. Se kolahti heti!”​​​​​​​

Koulutusohjelmassa käydään läpi 2020-luvun myynnin ja markkinoinnin keinot käytännönläheisesti ja perehdytään muun muassa myynnin ja markkinoinnin digikeinoihin, henkilökohtaiseen myyntikyvykkyyteen sekä pilkotaan myyntiprosessin osiin aina liidien generoinnista lisämyyntiin asti. Jonna sai koulutuksesta paljon konkreettisia työkaluja, joita hän on päässyt heti hyödyntämään työssään. ”Varsinkin tarjouksen tekemiseen sain tosi paljon uusia näkökulmia. Nyt ymmärrän paljon paremmin esimerkiksi sen, miten tärkeää on malttaa odottaa asiakkaan olevan oikeasti valmis ennen kuin alkaa edes puhua tarjouksesta”, Jonna analysoi. Iso plussa koulutuksessa oli se, että kouluttajalla oli pitkä omakohtainen kokemus myynnin johtamisesta – sen ansiosta asiat eivät jää akateemiselle tasolle, vaan niillä on aina kytkös elävään elämään.

Miksi ratkaisumyyjän onnistunut rekrytointi on niin vaikeaa?

perjantai 5. kesäkuuta 2020

Olen joutunut työurani aikana usein miettimään eri yritysten kasvustrategiaa nimenomaan ratkaisumyyjän rekrytoinnin näkökulmasta. Asia on ollut aina monisyinen, ja olen huomannut, että mitä pienempi organisaatio on kyseessä, sitä hankalampi on tehdä rekrytointipäätös.

Ratkaisumyyjän rekrytointiin liittyvä kysymyksenasettelu alkaa aina samoin: Onko nykymyyjällä ihan varmasti tullut resurssimielessä niin sanotusti tuuba täyteen? Tai, jos yrityksessä ei ole sitä ensimmäistäkään myyjää, voidaan pohtia, saadaanko vielä lisää kauppaa nykyresurssein, jos toimintaa tehostetaan entisestään? 

Resurssikysymyksen jälkeen olen alkanut miettiä, onko tiedossa varmasti tarpeeksi prospekteja, jotta uudella ratkaisumyyjällä riittää töitä, ja onko prospekteista mahdollista saada kauppaa? Pohdin, voinko antaa esimerkiksi joitain olemassa olevia asiakkaita uudelle ratkaisumyyjälle, vaikka tiedän, että vastuumyyjän vaihtaminen on aina haaste asiakkuuden elinkaarella. Onko juuri nyt siihen mahdollisuus?

Myyjän palkkaaminen pieneen yritykseen vaatii aina kovan pohdinnan, kustannus- ja kannattavuuslaskelmien tekoa ja eri skenaarioiden punnintaa. Pitää miettiä, kauanko menee siihen, että rekrytointi muuttuu kustannuksesta tuotoksi. Täytyy laskea, koska investointi on kokonaisuudessaan maksettu. Jo tässä vaiheessa on myös pakko laskea ihan konkreettisesti uuden ratkaisumyyjän myyntitavoite. On myös muistettava, että myyjästä tulee yllättävän paljon sivukuluja – myyntiin liittyviä kuluja alkaa kertyä paljon ennen kuin kauppaa syntyy.

Myös virherekryn mahdollisuus kummittelee mielessä. Mahdollinen virherekrytointi pelottaa, koska se on todella kallista ja kun se erittäin todennäköisesti kohdistuu asiakas- ja prospektirajapintaan, sillä voi olla pahimmillaan kauaskantoisia vaikutuksia. 

Myyjän haastattelu ja arviointi on monin kerroin hankalampaa kuin vaikkapa koodarin. Koodarin perusosaaminen selviää esimerkiksi koekoodauksen tai työnäytteen perusteella ja persoonallisuus ja käyttäytyminen on useimmissa tapauksissa helppo selvittää haastattelussa. Anteeksi nyt vaan kaikille insinööreille, te olette mukavia resursseja. :-)

Myyjien palkkaamiseen ei ole yrityksessä useinkaan ehtinyt kertyä rutiinia, koska heitä palkataan vähemmän kuin muita työntekijöitä. Haastetta tuo myös se, että ratkaisumyyjä on myyjä: hän osaa myydä itsensä haastattelutilanteessa. Myyjä osaa mukautua vaateisiin, kysymyksiin ja haastattelijan persoonallisuuteen ainakin haastattelussa ja niin halutessaan.

Parasta koulutuksessa: kokonaiskuva ja konkreettisuus

keskiviikko 6. toukokuuta 2020

Joonas Siitonen työskentelee yhdeksän henkilöä työllistävässä Valuecode-yrityksessä myynnin ja markkinoinnin parissa. Valuecode on suomalainen perheyhtiö, joka kehittää Forsante-nimistä palvelualustaa. Forsanten avulla automatisoidaan seurantaa vaativien sairauksien – esimerkiksi diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien sekä tiettyjen syöpien – kliinisiä hoitoprosesseja. Valuecoden ohjelmisto annostelee automaattisesti esimerkiksi eteisvärinäpotilaan lääkityksen ja hoitaa potilaan kutsumisen laboratoriokokeisiin. Valuecoden asiakkaita ovat sairaalat ja terveyskeskukset, siis julkinen terveydenhuolto.

Joonaksella oli jo valmiiksi vahva kaupallinen tausta, sillä hän on valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulusta ja työskennellyt aiemminkin myynnin ja markkinoinnin – muun muassa asiakashallintajärjestelmien – parissa. Tällä hetkellä Joonas vastaa Valuecodella myynnistä ja markkinoinnista ja työskentelee ennen muuta lääkärien ja hoitajien sekä tietohallinnosta vastaavien henkilöiden kanssa. Joonaksella on mahtava tiimi Valuecodessa myynnin tukena, ja apua löytyy niin lääketieteellisissä kuin vaikka farmakologisissa kysymyksissä. Myynnistä vastaavana Joonaksen on pitänyt kuitenkin perehtyä niin perin pohjin yrityksensä palveluun, että joskus joku lääkäriasiakas on päätynyt kysymään, mistä lääkiksestä hän on valmistunut. ”Silloin alkaa palvelutuntemus olla kohdallaan”, Joonas naurahtaa.

Joonas Siitonen päätyi Healthtech From Finland -koulutukseen mukaan suosittelun kautta. ”Meidän mainostoimisto tiesi koulutuksesta, koska se on työskennellyt myös Pro Growthin kanssa. Sieltä suositeltiin koulutusta, ja heti tuntui, että tämä oli järkevää tehdä nyt, jotta saisin päivitettyä osaamistani ja hankittua mahdollisimman hyvän kokonaiskäsityksen terveysteknologia-alasta.” Tärkeä motiivi koulutukseen mukaan lähtemisessä Joonakselle oli myös se, että siellä pääsisi kuulemaan muiden alan toimijoiden kokemuksia, oppimaan toisilta ja verkostoitumaan. ”Oli hienoa saada laajennettua verkostoaan ja päästä ihan suoraan kysymään toisilta neuvoa ja vinkkejä”, Joonas miettii jälkeenpäin.

Parasta koulutuksessa Joonaksen mielestä oli ehdottomasti sen käytännönläheinen ote myyntiin ja markkinointiin sekä kouluttajien vankka osaaminen. ”Terveydenhuollon myynti on aika omanlaisensa kokonaisuus – siellä on paljon alaspesifejä toimintatapoja ja tietynlaista konservatismia. Jotta pääsee markkinoille, monen asioiden pitää olla viimeisen päälle kunnossa. Tähän kaikkeen oli löytynyt todella hyvä asiantuntijoiden joukko meitä valmentamaan.”

Joonas Siitonen arvosti Healthtech From Finland -koulutuksessa erityisen paljon sitä, että se antoi konkreettisen kokonaiskuvan terveysteknologia-alan myynnistä ja markkinoinnista. ”Olen ehtinyt lukea paljon samoista asioista, joten teoriatasolla asiat olivat tuttuja. Koulutus antoi tämän teorian päälle hienosti käytännöllisiä työkaluja, ja koin, että kehityin koulutuksen aikana paljon”, Joonas pohtii. ”Koulutusmarkkinoilla on paljon sellaistakin, että käteen jää vain hetken valtava innostus, mutta ei mitään konkreettista, jonka voisi viedä suoraan työhönsä. Tämä koulutus ei todellakaan ollut sellainen.”

1 – 5 / 44