Kasvublogi

Kiinnostaako kasvuvinkit? Anna palautetta Twitterissä @ProGrowthFi #MyyParemmin

Suomalaisyritykset kyvyttömiä lisäämään kasvua. Tee sinä poikkeus!

13. syyskuuta 2018

Asiakkaat pitävät tuotteistasi ja tuntuvat olevan palveluusi erittäin tyytyväisiä. Myynnin kasvu on tähän nähden kuitenkin hyvin marginaalista. Kuulostaako tutulta? Yritysten resurssit ovat aina niukat, joten erilaiset valinnat liiketoiminnan suunnanmäärittäjinä korostuvat toiminnassa. Hyvä kasvu - tai liiketoimintasuunnitelma voi olla perusta kasvulle, mutta ei itsessään vielä takaa kasvun syntymistä. Tarvitaan systemaattinen kasvustrategian toteuttaminen.

Onnistunut yrityksen kasvustrategia pitää sisällään useamman eri vaiheen. Ensinnäkin toimivaan kasvustrategiaan kuuluu aina yrityksen vision eli halutun tavoitetilan määrittäminen. Selkeä visio ohjaa yritystä tekemään oikeita asioita ja operatiivisia valintoja päivittäisessä työssä. Toiseksi yritysten tulisi kasvustrategian osalta määritellä tavoiteasiakkaansa eli ne ryhmät, jotka ovat kasvuun tähtäävän yrityksen kannalta kaikista otollisimpia. Kolmantena yritysten pitäisi panostaa ennen kaikkea niihin tuotteisiin ja palveluihin, jotka ovat edellä mainittujen tavoiteasiakkaiden keskuudessa kaikkein kysytyimpiä. Kun tavoiteasiakkaat ja halutut tuotteet sekä palvelut on yrityksessä saatu selville, tulee valita oikeanlainen myyntimalli kasvun tueksi. Markkinoista riippuen yrityksissä täytyy tehdä valintoja sen suhteen, sopiiko meille parhaiten esimerkiksi suoramyynti, digitaalinen myynti, kanavamyynti vai näiden yhdistelmä kasvua lisäävänä keinona.

Yritysten avainhenkilöiden roolilla ja panoksella on suuri vaikutus yrityksen kasvuedellytyksiin. Kasvua tavoittelevissa yrityksissä tulisikin tarkkaan miettiä, millaisia ihmisiä tavoitteisiin pääsemisessä oikein tarvitaan. Kun kasvua tavoitellaan tosissaan, ei voida jatkaa enää samalla tavalla kuin ennen.Tarvitaan muutos. Muutosta johdettaessa voidaan hyödyntää kasvun johtamisen parhaita käytäntöjä.

Suomalaisyritysten kasvuvauhti hidasta laajalla rintamalla

Talouselämä tarkasteli vuoden 2018 alussa tekemässä uutisessaan pääomasijoitusta saaneiden start- up yritysten liikevaihdon kehittymistä Suomessa. Pääomasijoitusten seuranta oli aloitettu keväällä 2012. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, ettei suurin osa start- upeista ole tähän päivään mennessä lähtenyt lentoon: 228 yrityksen tilinpäätöstiedoista 72 teki toissa vuonna yli miljoonan euron liikevaihdon. Lähes sama lukumäärä yrityksiä jäi alle 100000 euron liikevaihtoon tai ne olivat vasta tuotekehitysvaiheessa." Jotta start- upit lunastavat niille asetetut odotukset, yli 10 miljoonan liikevaihtoa tekeviä kasvuyhtiöitä on luotava kymmenkertainen määrä", toteaa pääomasijoitusyhtiö Inventuren toimitusjohtaja Sami Lampinen.

Linkki Talouselämän uutiseen: Vain 7 yli 10 miljoonan liikevaihtoon yltävää menestyjää- minne meni startup- yritysten miljardipotti?

Sama kasvuongelma voidaan laajentaa koskemaan valtaosaa suomalaisyrityksistä myös start- up kentän ulkopuolella. Suurin osa yrityksistä ei kasva yli miljoonan liikevaihdon ja vielä harvempi yli 10 miljoonan. Näiden yritysten tuotteissa ja palveluissa ei ole välttämättä mitään vikaa ja asiakastyytyväisyyskin voi olla korkealla tasolla. Silti niiltä puuttuu kyky ja/tai halu luoda kasvua. 

Pro Growth on sekä tutkinut, että toteuttanut kasvustrategioita lähes sadalle yritykselle viimeisien vuosien aikana. Vankkaan kokemukseen pohjautuen olemmekin kehittäneet kasvuhaluisille asiakkaillemme uuden Kasvustrategia 2.0.- palvelun. Ainutlaatuisen tästä uudesta palvelusta tekee se, että palvelu ohjaa systemaattisesti tärkeiden valintojen tekemiseen ja kasvusuunnitelman välittömään toteuttamiseen.

 

Tarvitsetko asiantuntijaa uuden kasvustrategian luomiseen ja toteuttamiseen? Erkki Tuomi on erikoistunut kasvuhaluisten yritysten myynnin valmentamiseen, konsultointiin ja tutkimiseen. Haluatko keskustella?

Raskaat ja kalliit julkishallinnon ICT- kilpailutukset toimivat surkeasti

28. elokuuta 2018


Julkishallinnon ICT- kilpailutuksilla on ohjelmistoalan yritysten mielestä runsaasti parannettavaa. Pro Growthin, Tivian ja Ohjelmistoyrittäjien tuoreen Myynti kasvun veturina- tutkimuksen mukaan peräti 83 prosenttia vastaajista koki, että julkishallinnon  kilpailutukset toimivat melko heikosti tai erittäin heikosti.

ICT- myynnin esteet ja parhaat käytännöt vuodelle 2018

8. elokuuta 2018

Pro Growth Consulting on julkaissut neljättä kertaa tutkimuksen ICT- alan myynnin esteistä yhdessä TIVIAn ja Ohjelmistoyrittäjien kanssa. Mittasuhteiltaan ainutlaatuisessa kansallisessa tutkimuksessa kartoitettiin 100 henkilön ja lähes yhtä monen suomalaisyrityksen näkemyksiä ohjelmistoalan haasteista ja myynnin mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Edellisistä vuosista poiketen tutkimuksen kohteena olivat tällä kertaa myös myynnin parhaat keinot. Jatkossa painopistealue tuleekin siirtymään entistä enemmän parhaisiin keinoihin eli myyntiin kasvun veturina.

Tutkimuksen keskeiset löydöt: Yksi tärkeimmistä kohteista vuoden 2018 tutkimuksessa oli sen keinovalikoiman selvittäminen, jolla yritykset voivat varmistaa seuraavan 12 kuukauden myynnin onnistumisen. Myynnin systemaattisuuden ja ammattimaisuuden lisääminen nousi äänestyksen perusteella tärkeimmäksi keinoksi tutkimukseen osallistuneiden ICT- alan toimijoiden mielestä. 

Tutkimuksessa kartoitettiin myös täysin uusia keinoja myynnin parhaiden käytäntöjen tueksi. Uusina keinoina vastaajat olivat valmiita panostamaan entistä enemmän sisältömarkkinointiin myynnin tukena, sekä myynti- ja kasvustrategian määrittämiseen yrityksen suunnannäyttäjänä.

Myynnin suurimmista esteistä puhuttaessa kärkisija vaihtui edellisten vuosien tutkimuksiin verrattuna. Kun aiempien vuosien tutkimuksissa ICT- alan myynnin suurimpana esteenä nähtiin yritysten myyntialoitteiden vähäisyys, oli tuoreen tutkimuksen valossa suurin kasvua estävä tekijä resurssien puute osaavasta myyntihenkilöstöstä. Tämä nousukauden vaikutus heijastuu erityisesti pieniin yrityksiin, joissa pula sekä myynti- että toteutusresursseista on edellisvuosia suurempi.

Lue lisää arvokkaista keinoista, joilla myynnin tuloksellisuutta voidaan parantaa:

Myynnin esteiden ja parhaiden keinojen loppuraportti 2018

 

Oletko osaava tiimipelaaja, joka innostuu kunnianhimoisista tavoitteista?

21. toukokuuta 2018


Jos olet, sinusta on varmasti kiinnostunut todella moni kasvuyritys. Todennäköisesti voit valita työpaikkasi, jos aidosti täytät kaikki yllä olevat odotukset ja substanssiosaamisesi on kunnossa. Jos vielä sattumoisin olet ohjelmistoalan osaaja, sinusta kilpailevat kaikki.

Kasvua hakevissa asiantuntijayrityksissä jokainen rekrytointi on sijoitus tulevaan menestykseen. Sijoitus inhimilliseen pääomaan on täynnä odotusarvoja, mahdollisuuksia, mutta myös riskitekijöitä. Onnistuminen on monen asian summa, jossa yhä useammin suurinta painoarvoa omaa henkilön kyky toimia haluttuun suuntaan tavoitehakuisesti ja itseohjautuvasti.

Kolme asiaa, jotka tekemällä sinun on helpompi lähteä lomalle

16. toukokuuta 2018

Kesä tuli kuin varkain ja nihkeä toimistonpenkki polttelee selkää. Yrittäjä ei kuitenkaan saa rauhaa töiltä lomillakaan, paitsi jos tietää pedanneensa oikein. Kuinka siis valmistaudut lomaan? 

1. Huolehdi, että syksyn myyntitavoitteet ja -päivät on kalenterissa

Ei riitä, että aiot myydä, sinun pitää varata myynnille resurssia ja päättää, minkä verran yritystä aiot syksyllä kasvattaa. Kun loma on ohi et ehdi enää työstää kalenteria - olet tulipalojen armoilla.

2. Tarkista, että teet oikeita asioita oikealle kohderyhmälle

Onko nykyinen kohderyhmäsi se, josta tulee eniten kauppaa myös ensi vuonna? Tarjoatko heille palvelua, jossa on paras mahdollinen kate? Voisitko saada lisää kauppaa verkosta ja millaisella sisällöllä houkuttelet ostajia sivuillesi? Ennen lomaa olisi hyvä viilata kurssi oikeaan suuntaan.

3. Kuuntele itseäsi - mitä elämästäsi puuttuu nyt

1 – 5 / 30