Kasvublogi

Kiinnostaako liiketoiminnan kasvattaminen? Tutustu tarjontaamme progrowth.fi tai anna meille palautetta info@progrowth.fi.

 

 

Videoblogi: Onko myynnin kasvattaminen vaikeaa?

torstai 25. tammikuuta 2018


 Myynnin kasvattaminen on usein haastavaa ja aikaa vievää, mutta sen tehostamiseen löytyy onneksi keinoja. Tässä blogissa yhdessä Loyalisticin Antti Pietilän kanssa pohdimme yleisimpiä seikkoja, jotka seisovat myynnin kasvattamisen tiellä. Jos myynnin kasvattaminen tuntuu vaikealta, vilkaise alla olevat neljä vinkkiä!
1. Yritykseltä puuttuu kasvustrategia

Kasvuun tähdätessä on syytä tarkastella yrityksen tämän hetkistä tilannetta. Usein yrityksiltä uupuu perusteellinen kasvustrategia: kenelle yrityksen kannattaa myydä, mitä yrityksen kannattaa myydä ja millaisella myyntimallilla yrityksen kannattaa liiketoimintaa toteuttaa. Olemassa olevat suunnitelmat kasvuun ovat usein vain ajatusten tasolla, eikä näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin ole selkeitä vastauksia, saati sotasuunnitelmaa. Miettimällä tarkasti vastauksia näihin kysymyksiin ja toimimalla niiden vaatimalla tavalla, yrityksen kasvu voidaan nostaa uudelle tasolle. Kerta ei tosin riitä; koska muutos maailmalla on jatkuvaa, kasvustrategia kannattaa päivittää ainakin vuosittain.


2. Yritys tekee liian vähän myyntialoitteita ja markkinointitoimenpiteitä 

Yrityksen tekemien myyntialoitteiden määrä vaikuttaa suoraan myynnin määrään. Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä on kolmena peräkkäisenä vuotena todennut kyvyttömyyden tehdä tarpeeksi myyyntialoitteita, myynnin suurimmaksi esteeksi. Myyntialoitteiden määrän lisäksi markkinointitoimenpiteiden määrään kannattaa kiinnittää huomiota. Yrityksen myynnin tai markkinoinnin tulee tuottaa tarpeeksi liidejä, jotta yritys voi panostaa myyntitoimiin ja saada kauppaa aikaiseksi. Myyntiprosessin keskellä tulee näin olla riittävästi aktiviteetteja. Haluatko tietää lisää? Lataa tutkimus tästä.


3. Yritykseltä puuttuu systematiikkaa ja ammattimaisuutta

Yrityksen on syytä miettiä omien toimiensa systemaattisuutta sekä ammattimaisuutta. Ammattimaisuudella tarkoitetaan sitä, että myyjien myyntitaidot ja yrityksen myyntiprosessit ovat kunnossa ja työnlaatu kohdillaan. Ammattimaisuuden ja systematiikan tarve on suurta ja niiden puutteen tai huonon laadun huomaa helposti.

 

4Yrityksellä on resurssipula

Valitettavan yleisenä esteenä myynnin kasvattamiseen voi olla resurssipula. Yrityksen resurssit ovat yleensä aina niukat ja päätöksiä niiden käyttöön liittyen on tehtävä myös myynnissä. Käytössä olevat resurssit pitäisi suunnata oikeisiin asiakkaisiin ja oikeisiin tuotteisiin. Lisäksi yrityksen pitäisi valita omiin resursseihinsa ja toimintaansa sopiva myyntimalli.


Erkki Tuomi on erikoistunut kasvuhaluisten yritysten myynnin valmentamiseen, konsultointiin ja tutkimiseen. Haluatko keskustella?