Kasvublogi

Kiinnostaako liiketoiminnan kasvattaminen? Tutustu tarjontaamme progrowth.fi tai anna meille palautetta info@progrowth.fi.

 

 

Raskaat ja kalliit julkishallinnon ICT- kilpailutukset toimivat surkeasti

tiistai 28. elokuuta 2018


Julkishallinnon ICT- kilpailutuksilla on ohjelmistoalan yritysten mielestä runsaasti parannettavaa. Pro Growthin, Tivian ja Ohjelmistoyrittäjien tuoreen Myynti kasvun veturina- tutkimuksen mukaan peräti 83 prosenttia vastaajista koki, että julkishallinnon  kilpailutukset toimivat melko heikosti tai erittäin heikosti.

Suurimpana ongelmana julkisten hankintojen toimimattomuudelle nähtiin se, että toimittajien on vaikea hahmottaa tilaajien tarpeita, jolloin palvelujen sopivuus jää arvausten varaan. Raskas ja aikaa vievä prosessi lukuisine paperitöineen ja selvityksineen ei tällä hetkellä tuota vastausta siihen, mikä asiakkaalle on tärkeää. Lopputuloksena julkishallinnon puolella ostetaan vääriä tuotteita ja palveluja, joista maksetaan moninkertainen hinta.

Ratkaisuksi ongelmaan toivottaisiin enemmän neuvottelevaa tai ohjaavaa kommunikaatiota ostamisprosessiin liittyen.Tällöin toimittajan ymmärrys tarpeesta kasvaisi ja tämä mahdollistaisi laadukkaamman palvelun tarjonnan tilaajille. Nykyisen avoimen menettelyn sijaan ohjelmistoyrittäjien Rasmus Roiha nostaa esille vaihtoehtoisen keinon julkishallinnon kilpailutusten tekemiselle"  Parempi tapa olisi sallia ostajan valita muutama toimittaja, joiden kanssa neuvotteluja jatketaan". Myös laadun korostaminen kilpailutuksen perustana on hänen mielestään tärkeää: " Jos laatukriteerit olisivat suuremmassa roolissa, niin todennäköisesti hintakin olisi pitemmän päälle pienempi", Roiha toteaa.

Julkishallinnon ICT- alan kilpailutuksia koskeva tutkimus sai aikaan paljon avointa palautetta ja kehittämisehdotuksia vastaajien keskuudessa. Kriittisessä palautteessa toivottiin muun muassa joustavampia prosesseja ja hankintamalleja kilpailutuksiin, aitoa kilpailua ja tasapuolisuutta julkisen hallinnon päätöksentekoon sekä palvelun laadun korostamista toimittajien valinnassa tiukkojen ja etukäteen määritettyjen kriteerien sijaan.

Muun muassa Yrittäjät ja Kauppalehti noteerasivat uuden tutkimuksen tulokset julkishallinnon ICT- kilpailutusten toimimattomuudesta. Tutustu julkaisuihin alta.

https://www.yrittajat.fi/uutiset/576831-ict-alan-tyly-arvio-julkishallinnon-kilpailutuksista-amatoorimaista-pois

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ict-yritykset-julkishallinnon-kilpailutukset-toimivat-surkeasti/8HhLFFVR

Lataa koko Myynti kasvun veturina 2018- tutkimus viereisestä linkistä: Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä ja parhaista keinoista 2018

 

Erkki Tuomi on erikoistunut kasvuhaluisten yritysten myynnin valmentamiseen, konsultointiin ja tutkimiseen. Haluatko keskustella?