Kasvublogi

Kiinnostaako liiketoiminnan kasvattaminen? Tutustu tarjontaamme progrowth.fi tai anna meille palautetta info@progrowth.fi.

 

 

Hyvinvoiva henkilöstö mahdollisti huikean kasvun - Visma Tampuurin tarina

maanantai 9. marraskuuta 2020

Software From Finland 2021 -koulutusohjelmassa mukana oleva Visma Tampuuri onnistui luomaan niin hyvän työskentely-ympäristön, että yritys kasvoi pokkeusoloissakin huimaa vauhtia.

 

Software From Finland 2021 -koulutusohjelma kokoaa yhteen reilut kaksikymmentä avainhenkilöä noin 15 kasvuhaluisesta ohjelmistoyrityksestä. Ohjelman tähtää myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen ja siinä käydään läpi ohjelmistoyrityksen kansainvälistämiseen liittyvät oleelliset seikat.

Heti koulutusohjelman alussa pureuduttiin yrityksen kasvattamiseen ja kasvustrategian luomiseen. Päivän ennakkotehtävänä oli jakaa muille jokin inspiroiva kasvutarina, josta jokainen voisi oppia jotakin. Toimitusjohtaja Juha Raitanen Visma Tampuurista toi oman yrityksensä huikean kasvutarinan, jossa erittäin isossa roolissa on ollut henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen turvaaminen. Tarina on pitkä mutta ehdottomasti lukemisen arvoinen!

Kuuntelu on oleellista

Töissä vietetään kolmannes arjesta ja suurin osa valveillaoloajasta – työkavereiden parissa vietetään siis enemmän aikaa kuin oman perheen kanssa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että töissä on hyvä olla. Kaikki lähtee hyvästä johtamisesta; jokaisella on oikeus tulla johdetuksi hyvin. Henkilöstön hyvinvointi näkyy myös viivan alla ja liiketoiminnan mittareissa. Hyvinvoiva ihminen tekee työnsä laadukkaasti. 
 

Viisaus ei asu yksin johtoryhmän päässä vaan asiantuntijoissamme. Siksi on tärkeä kuulla, mitä he pohtivat asioista. Jo ennen koronaa aloimme kartoittaa työntekijöidemme kuulumisia HR:n ja toimitusjohtajamme Juha Raitasen pitämissä säännöllisissä keskustelutuokioissa. Keskusteluita on jatkettu jokaisen tampuurilaisen kanssa vuonna 2020, ja aiomme jatkaa niitä tulevaisuudessakin.

Keskustelutuokioilla halusimme madaltaa hierarkiaa ja tuoda johtoa lähemmäs työntekijöitä. Samalla keskustelut antavat meille mahdollisuuden tutustua porukkaan, kuulla heidän ajatuksiaan ja luoda kaikkiin sellaiset suhteet, että yhteistyön tekeminen on mahdollisimman helppoa.  Johdon näkökulmasta keskustelut ovat olleet hyvä mahdollisuus kuulla ihmisten ajatuksia, sillä tosi pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys sille, miten töissä viihdytään. Kun keskustelemme kaikkien kanssa säännöllisesti, voimme vaikuttaa viihtyvyyteen yksilötasolla.

Työ ja vapaa-aika sopivat yhteen

Yksi vahvuuksistamme on mahdollisuus työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Tämä on näkynyt meillä myös koronan aikana: olemme pyrkineet löytämään keinoja siihen, miten poikkeusoloissakin saa parhaalla mahdollisella tavalla järjestettyä niin työ- kuin siviilielämän. 

Meillä etätyökomennus annettiin koko firmalle etupainotteisesti, ja olimme varmistaneet jo helmikuussa, että kaikilla tampuurilaisilla on etätyövalmiudet kunnossa. Samoin lisäsimme sisäistä viestintää ja otimme käyttöön päivittäiset tiimipalaverit ja yhteiset virtuaaliset kahvitauot. Lisäksi HR ja esimiehet ovat tiivistäneet yhteistyötä entisestään; näin olemme voineet varmistaa, että tiedämme, mitä meidän porukalle kuuluu ja miten ihmiset voivat. 

Viestimme kevään aikana ahkerasti myös siitä, että on ollut täysin ok auttaa lapsia koulunkäynnissä ja että lasten läsnäolo saa näkyä myös kokouksissa, eikä asiasta tarvitse ottaa turhia paineita. Työn ja yksityiselämän jonkinasteinen sekoittuminen on ollut nyt uudenlaista elämää, johon meidän jokaisen on pitänyt sopeutua. Tärkeintä onkin ollut se, että olemme yhdessä yrittäneet selvitä tästä poikkeuksellisesta ajasta mahdollisimman hyvin. 

Muutakin kuin töitä

Koska etätyöskentely saattaa asiantuntijaorganisaatiossa olla hyvin intensiivistä, olemme muistuttaneet aktiivisesti ja esimerkkien kautta taukojen tärkeydestä ja siitä, että muistettaisiin tehdä muutakin kuin töitä. Kannustamme koko henkilöstöä pitämään huolta työkavereista ja läheisistä, olemaan aktiivisesti yhteydessä toisiin ja avaamaan suunsa heti, jos kaverin jaksaminen tai vointi mietityttää. 

Tiiviin työnteon vastapainoksi olemme halunneet piristää työntekijöitämme ja nostaa fiilistä pienillä huomionosoituksilla, ja tampuurilaiset ovatkin saaneet kotiin niin t-paitoja kuin jäätelölahjakorttejakin. Lisäksi järjestimme koko henkilöstölle yhteisen kesän aloituksen, jolloin kotikonttoreilla nautittiin itse valituista tarjoiluista ja stand up -esityksestä. Monet tiimit ovat pitäneet myös vapaamuotoisia virtuaalisia illanviettoja.  

Huomio perehdytykseen

Kevään poikkeusaika ei hidastanut Visma Tampuurin rekrytointitahtia: meille on palkattu kevään ja kesän aikana yli 10 uutta työntekijää. Kaikki uudet työntekijät perehdytettiin etänä, ja perehdytyksistä saatu palaute on ollut erittäin kiittävää. On ollut hienoa huomata, että uudetkin työntekijät tuntevat nopeasti kuuluvansa porukkaan, vaikkeivät ole kertaakaan tavanneet kollegoitaan livenä!

Muutenkin olemme panostaneet perehdytyksiin sekä laadun että kattavuuden osalta. Meillä jokaiselle uudelle työntekijälle järjestetään keskustelut toimitusjohtajan, johtoryhmän ja muiden avainhenkilöiden kanssa heti Tampuuri-uran alkutaipaleelle. Näin varmistamme, että uusille henkilöille muodostuu kattava kuva toiminnastamme ja tavoitteistamme ja he pääsevät tutustumaan monipuolisesti kollegoihinsa ympäri talon. 

Olemmekin saaneet uusilta työntekijöiltä aivan huikeaa palautetta. On hienoa kuulla, että olemme voineet poikkeusaikanakin tarjota monille parhaan perehdytyksen, mitä he ovat koskaan saaneet. Monet ovat myös kehuneet Visma Tampuurin olevan paras työnantaja, mikä heillä on koskaan ollut. Tämä tietysti lämmittää ja tuo varmuuden siitä, että teemme aivan oikeita asioita. 

Yhteishenki ja avoimuus

Olemme panostaneet paljon yhteishengen rakentamiseen ja sisäiseen viestintään. Kannustamme koko henkilöstöämme avoimuuteen ja kehotamme puhumaan: meillä ei ole asioita, joita ei voitaisi ottaa puheeksi. Meillä hankalia aiheita ei pelätä eikä väistetä, vaan niihin tartutaan rohkeasti ja ajoissa silloin, kun asiat ovat vielä pieniä. Silloin ne ovat myös helppoja käsitellä.  

On tärkeää, että asiat käsitellään inhimillisesti ja reilusti, ketään nolaamatta. Meille on erityisen tärkeää, että vaikka välillä vastaan tulisi vaikeitakin juttuja, hoidamme hommat niin, että yhteistyö onnistuu jatkossakin, eikä ketään jätetä yksin vaikeiden asioiden kanssa. Muutenkin korostamme henkisen turvallisuuden kokemusta: meillä jokainen saa olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi sellaisenaan, omana itsenään. Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, toisesta välittäminen, ystävällisyys ja muista huolehtiminen ovat asioita, joita vaalimme. 

Työntekijöiltä tuleva palaute on meille ensiarvoisen tärkeää ja jos se suinkin on mahdollista, kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Esimerkiksi henkilöstöetujen kehittäminen tehdään meillä kartoittamalla henkilöstöltä säännöllisesti, mikä heille on oikeasti merkityksellistä. Ylipäänsä meillä ollaan avoimia ja vastaanottavaisia uusille ehdotuksille ja ideoille. Tämä on myös asia, jota tampuurilaiset tuntuvat arvostavan. 

Uskon, että avoin ja muita arvostava ilmapiiri sekä yhteinen halumme onnistua ja saada hienoja asioita aikaan, tekee Visma Tampuurista upean työyhteisön. Mielestäni kulunut kevät on ollut myös konkreettinen todiste siitä, että hyvinvoiva henkilöstö ja liiketoiminnallinen menestys sekä kasvu todella kulkevat käsi kädessä. Uskon, että Visma Tampuurin toimintatavat pystyy helposti siirtämään muihinkin yrityksiin ja kannustan lämpimästi sitä kokeilemaan!

Visma Tampuurissa on 90 työntekijää, ja sen liikevaihto oli vuonna 2019 10,4 M euroa. Keväällä 2020 Visma Tampuurilla tehtiin ennätystulosta poikkeusajasta huolimatta: liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 19 % ja kannattavuus huikeat 72 %. Samaan aikaan henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuminen ovat mittausten ja kyselyiden mukaan erinomaisella tasolla.